Bosna i Hercegovina

 


REZULTATI POLAZNOG ISTRAŽIVANJA


2013. godina

Statistički pokazatelji javnih nabavki

Analiza legislativnog okvira

Analiza institucionalnog okvira

Procjena rizika od korupcije u javnim nabavkama

 

2014. godina

Statistički pokazatelji javnih nabavki

Dopuna analiza institucionalnog i legislativnog okvira

 

2015. godina

Stastički pokazatelji javnih nabavki

Dopuna analiza institucionalnog i legislativnog okvira

 

2016. godina

Statistički pokazatelji javnih nabavki

Dopuna analiza institucionalnog i legislativnog okvira

 


PRIJEDLOZI PRAKTIČNIH POLITIKA I SADRŽAJI ZA MEDIJE

 

2018. godina

Monitoring javnih nabavki od strane civilnog društva u Bosni iHercegovini – Kad „zakaže“ država

Javne nabavke – Kojim putem do povećanja integriteta ili zaštointervencije nemaju efekta?

 


IZVJEŠTAJI O NAPRETKU


Izvještaj o napretku BIH 2011

Izvještaj o napretku BIH 2012

Izvještaj o napretku BIH 2013

Izvještaj o napretku BIH 2014

Izvještaj o napretku BIH 2015

Izvještaj o napretku BIH 2016

Izvještaj o napretku BIH 2018

 


IZVJEŠTAJI REVIZIJE


Godišnji izvještaj revizije o glavnim nalazima i preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2011. godinu

Godišnji izvještaj revizije o glavnim nalazima i preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2012. godinu

Godišnji izvještaj revizije o glavnim nalazima i preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2013. godinu

Godišnji izvještaj revizije o glavnim nalazima i preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2014. godinu

Godišnji izvještaj revizije o glavnim nalazima i preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2015. godinu

Godišnji izvještaj revizije o glavnim nalazima i preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2016. godinu

 

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Vlade FBiH Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Vlade FBiH Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2013. godinu

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Vlade Federacije BiH za 2014. godinu

Izvještaj o finansijskoj reviziji Vlade Federacije BiH za 2015. godinu

Izvještaj o finansijskoj reviziji Vlade Federacije BiH za 2016. godinu

 

Izvještaj o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta Republike Srpske za 2011. godinu

Izvještaj o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta Republike Srpske za 2012. godinu

Izvještaj o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta Republike Srpske za 2013. godinu

Izvještaj o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta Republike Srpske za 2014. godinu

Izvještaj o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta Republike Srpske za 2015. godinu

Izvještaj o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta Republike Srpske za 2016. godinu

 


IZVJEŠTAJI AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE


Godišnji izvještaj Agencije za javne nabavke o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki za 2012. godinu

Godišnji izvještaj Agencije za javne nabavke o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki za 2013. godinu

Godišnji izvještaj Agencije za javne nabavke o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki za 2014. godinu

Godišnji izvještaj Agencije za javne nabavke o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki za 2015. godinu

Godišnji izvještaj Agencije za javne nabavke o dodijeljenim ugovorima u postupcima javnih nabavki za 2016. godinu

 

Izvještaj o monitoringu postupaka javnih nabavki za 2012. godinu

Izvještaj o monitoringu postupaka javnih nabavki za 2013. godinu

Izvještaj o monitoringu postupaka javnih nabavki za 2014. godinu

Izvještaj o monitoringu postupaka javnih nabavki za 2015. godinu

Izvještaj o monitoringu postupaka javnih nabavki za 2017. godinu

 


IZVJEŠTAJI UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI


Izvještaj Ureda za razmatranje žalbi za 2011. godinu

Izvještaj Ureda za razmatranje žalbi za 2012. godinu

Izvještaj Ureda za razmatranje žalbi za 2013. godinu

Izvještaj Ureda za razmatranje žalbi za 2014. godinu

Izvještaj Ureda za razmatranje žalbi za 2015. godinu

 


STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI SA AKCIONIM PLANOM


Strategija razvoja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini za period 2010.-2015. godina

Akcioni plan strategije

Strategija razvoja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini za period 2016.-2020. godina sa Akcionim planom

 


OSTALI DOKUMENTI


Analiza UG Tender - Dopunjena verzija predloženih Amandmana na Prijedlog Nacrta novog Zakona o javnim nabavkama proisteklim iz rasprava na do sada održanim tribinama i dvodnevnim seminarima zaključno sa 29.04.2011.

Analiza stanja u oblasti javnih nabavki u Bosni i Hercegovini s preporukama za dalje akcije

ANALITIKA Centar za društvena istraživanja - "Mapiranje ključnih prepreka za ravnopravno učešće privrednih subjekata u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini"

ANALITIKA Centar za društvena istraživanja - "Mapiranje ključnih prepreka za ravnopravno učešće privrednih subjekata u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini" (Sažetak)