Crna Gora / Црна Гора

 

REZULTATI POLAZNOG ISTRAŽIVANJA

 

2013. godina

Sistem javnih nabavki u Crnoj Gori - Polazno istraživanje

 

2014. godina

Sistem javnih nabavki u Crnoj Gori - Polazno istraživanje

 

2015. godina

Sistem javnih nabavki u Crnoj Gori - Polazno istraživanje

 

2016. godina

Sistem javnih nabavki u Crnog Gori - Polazno istraživanje

 


IZVJEŠTAJI O NAPRETKU


Izvještaj o napretku Crne Gore 2011

Izvještaj o napretku Crne Gore 2012

Izvještaj o napretku Crne Gore 2013

Izvještaj o napretku Crne Gore 2014

 


IZVJEŠTAJI URPAVE ZA JAVNE NABAVKE


Izvještaj Uprave za javne nabavke za 2011. godinu

Izvještaj Uprave za javne nabavke za 2012. godinu

Izvještaj Uprave za javne nabavke za 2013. godinu

Izvještaj Uprave za javne nabavke za 2014. godinu

Izvještaj Uprave za javne nabavke za 2015. godinu

 


STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI SA AKCIONIM PLANOM


Strategija razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2011-2015, sa Akcionim planom i Koordinacionim tijelom za praćenje i sprovođenje strategije javnih nabavki

 


OSTALI DOKUMENTI


MANS - Analiza politike javnih nabavki u kontekstu izrade Strategije razvoja sistema javnih nabavki Crne Gore 2016 - 2020

Institut Alternativa - Korupcija i javne nabavke u Crnoj Gori

Nabavke javne - Dogovori tajni / Praćenje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori 2012-2013. /

Izvještaj o kontrolnom saslušanju ministra ekonomije, ministra finansija i direktora Uprave za javne nabavke, na temu: "Višemilionski ugovori za pravne i konsultantske usluge plaćene od strane EPCG"